You are here

Swedish

Thanks for helping others.
Instructions for correcting:

  • View comments to view corrections.
  • Add paragraph comment to add a correction.
  • Add paragraph comment to tell the author that the paragraph is perfect.

Dance

Submitted by polypocket on 星期五, 08/08/2014 - 14:36This is for a flyer which I must print.  Could someone please assist me with the grammar and making it sound natural?  Thanks!!!

Fördelarna med dans är:

Ökad självförtroende och självinsikt

Bättre hållning

Friskare socialt liv

Förbättrad neurofysiologisk funktion

Mycket mindre panelhöna tid på en fest!

Thanks for helping others.
Instructions for correcting:

  • View comments to view corrections.
  • Add paragraph comment to add a correction.
  • Add paragraph comment to tell the author that the paragraph is perfect.

Jag väntar på julen

Submitted by Heklama on 星期五, 12/04/2009 - 19:41

Language - (hold down the CTRL key to select more than one):

Hallå!
Hard du en julkalender? Jag har inte. Men jag tittar den svenska julkalendern på FST5! Jag hoppas att det hjälper mej med min svenska studier.

I Finland du måste lärä sig svenska senast från sjunde klassen. Svenska är den avskyende ämne med matte. Men jag älskar den! I den här läsåret har jag studerat den långa lärokurs av svenska. Det är mycket troligt!

 

Subscribe to Swedish