ميكسر - يك سايت آموزشي رايگان براي يادگيري زبان از طريق اسكايپ است.

Mixxer
ميكسر - يك سايت آموزشي رايگان براي زبان آموزان است كه توسط كالج ديسكينسون ميزباني مي شود. ميكسر به گونه اي براي ايجاد ارتباط بين زبان آموزان سراسر جهان طراحي شده است كه در آن هر فرد، هم دانش آموز است و هم معلم.

Find a language partner Call them with Skype Write a blog
يك شريك براي آموختن زبان بيابيد. با آنها از طريق اسكايپ صحبت كنيد. بلاگ بنويسيد و بازخور و تصحيح متون را دريافت كنيد.

در نهايت، به ديگران كمك كنيد. شما مي توانيد ديگر زبان آموزان را در يادگيري زبان مادري خود كمك كنيد. در بلاگ هاي افراد ديگر پيام بگذاريد.

علاقه مند شديد؟ اينجا ثبت نام نماييد. همچنين سوال داريد؟ صفحه پرسش و پاسخ را ببينيد.

معلمين – آيا شما يك معلم حرفه اي هستيد؟

  • از كلاس خود يك گروه بسازيد. دانش آموزان براي شما پست هاي گروهي مي نويسند تا بازنگري كرده و پيغام دهيد.
  • همزبان هاي خود را دعوت به گروه كرده و از آنها يك انجمن زيان آموز تشكيل دهيد.
  • دانش آموزان مي توانند براي برقراري ارتباط با سخنگوهاي زبان اصلي، از طريق ايجاد پست هاي گروهي و يا اسكايپ اقدام نماييند

علاقه منديد؟ ثبت نام كنيد سپس ايميلي مبني بر درخواست آموزگار بودن به اين آدرس بفرستيد bryantt@dickinson.edu من فقط به چيزي احتياج دارم تا صحت وجود شما را به عنوان يك آموزنده بدانم و اين كه يك هرزه نامه نيستيد